hi-tower-bilding

מגדלי מגורים

 

ליווי אקוסטי של תכנון ובניית מבני מגורים מכל הסוגים

טיפול ברישוי בנייה:

  • לענין רעש לסביבה
  • לענין הפחתת רעשי תחבורה
  • לענין הבטחת שקט מרעשי מטוסים
  • לענין רעשי מזגני הבנין לשכנים

 

לליקויי בנייה בדירות חדשות וישנות:

 

  • ייעוצים ללקוחות פרטיים במגורים ברחבי הארץ - לפתרון בעיות נקודתיות
  • יעוץ לבידוד אקוסטי בין דירות
  • מדידת לפי התקנים לחוות דעת מומחה לבתי המשפט על ליקויי בנייה
  • ייצוג מקצועי בהופעות בבתי המשפט רחבי הארץ
  • מינויים כמומחים מטעם בתי המשפט, גם במקרי מחלוקות בין מומחים אחרים בנושא ליקויי בנייה אקוסטיים

 

איתור רעשים לא מזוהים

34 שנות נסיון: שימוש במערכת מיוחדת לאיתור רעשים לא מזוהים בכל שעות היממה בכל מקום בארץ.

 

לאחר איתור מקור הרעש וסיבתו, ייעוץ טכני להפחתת הרעש
כשהגורם הרעש הוא שכן שלא משתף פעולה לפתרון הבעיה - סיוע בנסיון לאכיפת הזכויות לשקט

 

elivetor block

מדידת רעשי מעליות לתלונות - יעוץ אקוסטי להפחתת רעשי מערכות מעליות

 

bilding cut

חתך מבנה מגורים רב קומות