hi-tower-bilding

מדידת רעשי תחבורה לייעוץ אקוסטי לקירות מיגון אקוסטי

 

רכבת קלה פתח תקווה
חוות דעת מומחה על תסקיר השפעת הסביבה ע
ל הרכבת הקלה.
חוות דעת על מטרדי רעש ורעידות עתידיים חזויים.
הופעות בוועדת ערר מחוזית.השגת קיר מיגון אקוסטי גבוה וארוך, למרות התנגדויות חברת כביש חוצה ישראל.מועצה מקומית אזור
השגת קיר אקוסטי גבוה בהרבה מהקיר הקודם, בסמוך למועצה מקומית אזור - ממחלף גנות המשודרג.שכונת ג'סי כהן
חמש שנות ליווי אקוסטי, הכולל מדידות במשך 24 שעות, של רעשי תחבורה סביבתיים.


כמו-כן הופעות רבות בוועדה המחוזית בייצוג תושבי שכונת ג'סי כהן בדרום חולון, מול חברת נתיבי איילון, בתביעה לפיצויים.בית מגורים בחולון
מדידות במשך מספר יממות של זעזועים קשים, אשר נבעו מעבודות בנייה, הריסה וסלילה של נתיבי איילון, בסמוך לבית מגורים בצומת דב הוז ונתיבי איילון בחולון.שכונת מוסררה בירושלים
חוות דעת מול העירייה בנושא רעשי תחבורה.
הגנה מתביעת דיבה, חוות דעת מומחה, להגנה על עיתון מתביעת דיבה. 
חיזויי רעש לבנין על דרך מנחם בגין - הכביש המהיר  בתוך ירושלים.תושב בכפר שמריהו
חוות דעת והופעות בבתי משפט, על סמך מדידות רעש במשך 24 שעות רצופות, על כביש חיפה תל אביב באזור כפר שמריהו. בתביעת הנזיקין שהוגשה נגד מע"ץ, זכה התובע במאות אלפי שקלים.

לקוח זכה ב-400,00 ₪ פיצוי על רעש שנגרם לו מתחבורה בכביש החוף במשך שנים, כאשר בית המשפט העדיף את חוות דעתו של מהנדס עמוס יפה מ"שקט" על פני חוות דעתה של המומחית של מע"ץ:

ציטוט מפסק הדין:

"...התובעים תמכו את יתדותיהם בעניין עצמת הרעש, בחוות דעתו של המומחה לאקוסטיקה, מר עמוס יפה (ת/1).

מר יפה ערך מדידות רעש בבית התובעים בשנת 1997 ובשנת 2001.

מחוות דעתו עולה שבמהלך כ-50% ממשך זמן המדידה חרגו מפלסי הרעש מ-64 A()DB,

כאשר המפלס המומלץ היה 64 (A)DB, וב-10% מהיממה חרגו מפלסי הרעש מ- 68.1(A)DBשזהו ממצא חמור מאד.

הרעש שנמדד על ידי מר יפה בשנת 2001 היה נמוך בלמעלה מ-6(A)DB  מהמפלסים שנמדדו לפני הקמת הקיר האקוסטי.

או כדברי מר יפה, בחוות דעתו (עמ' 6):

"רעש בעוצמה ריאלית של ¼ מהרעש בזמן שקדם להקמת הקיר האקוסטי, או, במילים אחרות, ירידה של 75% בעוצמת הרעש".

הנתבעת הסתמכה על חוות הדעת של המומחית לענייני אקוסטיקה של חברת מע"ץ, ד"ר א. ארנון (נ/15, נ/16). ד"ר ארנון ערכה מדידות בבית התובעים ב-24.5.98 בשעות 06:30-07:30 וביום 26.5.98 בין השעות 16:00-17:00, בשתי נקודות – בחצר הבית ובשטח פתוח מצפון לבית; 30 ד' בכל נקודה.

מסקנות ד"ר ארנון היו שמפלס הרעש האופייני לפני הרחבת הכביש היה DBA72 ואחרי ההרחבה DBA 77-74, דהיינו גידול של DBA 5-2.

ד"ר ארנון גורסת שהרחבת הכביש גרמה להגברת הרעש, אך הקמת הגשר גרמה למיסוכו והתוצאה הסופית היתה הפחתת הרעש באופן מובהק.

ד"ר ארנון מציינת בחוות דעתה (סע' 9 עמ' 9 לנ/15),

"עם זאת מפלסי הרעש שנמדדו בחצר הבית גבוהים למדי".

           

ב"כ הנתבעת (המתעקשת, משום מה, לקרוא למומחית מטעמה ד"ר הרנון ולא, כשמה, ד"ר ארנון) גורסת שהרעש בכביש היה חזק במיוחד כבר בשנת 1988 עוד טרם נבנה הגשר ובטרם הורחב הכביש.

לדעתה (עמ' 6 סע' 26 לסיכומים): "אין לרעש מהכביש כל קשר לפעולת הרחבת הכביש אשר בוצעה על ידי מ.ע.צ.".

איני מקבלת עמדה זו של ב"כ הנתבעת.

אין לי כל ספק שהרחבת הכביש הגבירה את הרעש בבית התובעים. הן הקרבה לבית והן נפח התנועה הגדול יותר האפשרי מסבירים זאת. המדידות מוכיחות שאכן, עד לאחר בניית החומה, היה הרעש בבית התובעים גבוה. זאת אפילו אליבא דד"ר ארנון, מטעם הנתבעת.

אין להתלות בקריטריונים שהוצאו רק בשנת 1999, לטענת ב"כ הנתבעת.

די בכך שהנתבעת לא פעלה להפיכת חייהם של התובעים לנסבלים ואפשריים והותירה אותם חשופים לרעש גבוה – משיקולים זרים (סירובם לוותר על תביעות), ושהוכח בפני שבניית החומה הורידה את מפלס הרעש ב-DBA7, ועובדה זו אף אינה במחלוקת שהרי ב"כ הנתבעת מציינת בסיכומיה (עמ' 17 סע' 85: "לגבי הרעש – הרי שהמדינה השקיעה כאמור לעיל 200,000 ₪. לפנים משורת הדין, ומטרד הרעש ירד ל-59 דציבל"

במשפט אחד אציין עוד שטענת ב"כ הנתבעת לפיה הנתבעת בנתה חצי חומה עת בנתה את הגשר ועל ידי כך הופחת הרעש ב-29 דציבל אינה מקובלת עלי.

8.הנזקים :

                       

א.פיצוי בגין מטרד הרעש :

התובעים עותרים שייפסק להם סך של 140,000$ בגין חשיפה לרעש במשך למעלה מ-11 שנה, שהיה בה פגיעה באיכות חיים וסבל.

ב"כ הנתבעת בסיכומי טוענת,  משום מה, שהתובעים לא הוכיחו קיומה של נכות, לא המציאו אישור רפואי ולא הביאו ראיה לסבל.

כפי שציינתי לעיל, הן בעדותו של התובע והן בעדותו של בנו, אוהד לוי, מתואר הסבל שהיה מנת חלקם של התובעים ובני משפחתם במהלך כל התקופה שמהריסת סוללת העפר ועד בניית החומה, משך למעלה מ-10 שנים. עדויות אלו מהימנות עלי ביותר. בקרתי במקום והבנתי גם באופן מוחשי ביותר מה הכוונה.

הנתבעת יכולה היתה לצמצם, ללא מאמץ גדול, את נזקיהם של התובעים, אך בחרה לנצל את כוחה באופן שלילי ושלא כדין, ולהותיר התובעים ללא החומה.

התובעים נשחקו עד דק במגעיהם עם הנתבעת, על לא עוול בכפם.

סבורה אני שבגין פגיעה נמשכת של כ-10 שנים, זכאים התובעים לפיצוי בסך כולל של 400,000  ₪."

גן יבנה
ייעוץ לעשרות מבנים בבתי הספר סיני ובן גוריון ואחד עשר גני ילדים, לבידוד מרעשי מטוסים.
ייעוץ לאקוסטיקה פנימית טובה בכיתות.רחוב אצ"ל רחובות
מדידות, חישובים, תכנון וייעוץ לבניית קיר אקוסטי באורך מאות מטרים להגנה על שכונה ברחוב אצ"ל ברחובות

מלון פנינת ירושלים - בידוד חלונות.מכרה פצלים U.P.S)) בנגב - ביצוע חיזוי רעש עתידי.מפעל חדש C.N.C - N.R.C ראש העין - חוות דעת לרישוי  בנייה.

הרצליה ג' - מדידות וחוות דעת על רעשי דרך חיפה תל אביב.נווה מונוסון - ביצוע חיזוי רעש עתידי וייעוץ לקיר אקוסטי לכביש בהרחבה.מושב ירחיב -  ביצוע חיזוי רעש עתידי מ"כביש חוצה ישראל" למושב ירחיב וייעוץ לבניית קיר אקוסטי.

בית מגורים בתל אביב – ייעוץ אקוסטי למניעת רעשי כביש עירוני.שופר סל, ראש העין - חוות דעת לרישוי בנייה.

בית הספר הניסויי-ייחודי במזכרת בתיה - מיגון מרעשי מטוסים ואקוסטיקה פנימית בכיתות.

רכבת קלה בני ברק
חוות דעת מומחה על תסקיר השפעת הסביבה ע
ל הרכבת הקלה.
חוות דעת על מטרדי רעש ורעידות עתידיים חזויים.

כביש חוצה ישראל - ליד קיבוץ עינת

כתובת ה- E-mail שלנו היא: sheket10@gmail.com