מדידות בידוד מצלול אוויר
אנו מבצעים מדידות שמטרתן לקבוע ערכי בידוד של קירות ומחיצות מסוגים שונים, דלתות חלונות וכד', בהתאם לתקנים הבינלאומיים והישראליים השונים.
כמו-כן אנו עורכים באופן שוטף בדיקות לבחינת העמידה בדרישות התקן הישראלי ת"י-1004, דהיינו האם קיר ההפרדה בין הדירות מעניק את האינדקס הנדרש של בידוד בפני קול הנישא באוויר.
מדידות אלו מתבצעות בהתאם למפורט בתקן הישראלי ת"י 1034, חלק 4, מספטמבר 1980: "אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנט בנין - מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באוויר בין חדרים".


חישוב הפרש הרמות המתוקן והמשוקלל,
DnT,w, שהוא האינדקס החד-מספרי להערכת שיעור הבידוד של המחיצה, מפני קול נישא באוויר, נערך על פי המפורט בתקן הישראלי ת"י 985, חלק 1, ממאי 1986: "אקוסטיקה: הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנט בנין, כלומר בידוד בניינים ואלמנט הפנים שלהם מפני קול נישא באוויר", על ידי השמעת רעש באמצעות מגבר ועיבוד דעיכת הרעש לאחר הפסקת המקור.מדידת רעש ממעליות
אנו מבצעים מדידות לבדיקת רעשי מעליות, והשוואת התוצאות לערכים המותרים על פי התקן הישראלי ת"י-1004, חלק 3:
"בידוד אקוסטי בבנייני מגורים - רעש ממעליות" פברואר-1996.
המדידות מתבצעות באמצעות מכשירים המצויידים כולם בפונקצית
event, המאפשרת הפקת תרשימים של השתנות מפלסי הרעש על ציר הזמן, דבר המאפשר לזהות בברור את מקור הרעש הנמדד בהשוואה לרעשי הרקע וכן לזהות בברור את הרכיב במעלית הגורם לחריגת הרעש.מדידת רעש אינסטלציה
אנו מבצעים מדידות לבדיקת רעשי קבועות אינסטלציה והמערכת הסניטרית בבנין, כולל מדידות של רעשי משאבות, זרימת מים בצינורות אספקה וצינורות דלוחין, והשוואת התוצאות לערכים המותרים על פי התקן הישראלי ת"י-1418: "אקוסטיקה: בדיקת רעש הנפלט לבניין ממתקני הספקת מי שתייה, ניקוז מים וקבועות שרברבות - דרישות ושיטות מדידה" דצמבר-1989.
המדידות מתבצעות באמצעות מכשירים המצויידים כולם בפונקציית
event, המאפשרת הפקת תרשימים של השתנות מפלסי הרעש על ציר הזמן, דבר המאפשר לזהות בברור את מקור הרעש הנמדד בהשוואה לרעשי הרקע.מדידת רעש תחבורה 
אנו עורכים ליווי אקוסטי, כולל מדידות של רעשי תחבורה לאורך 24 שעות וכן הופעות רבות בועדה המחוזית בייצוג תושבי שכונות אשר סובלות מרעשי כבישים  בתביעה לפיצויים.
המדידות נעשות במשך מספר יממות, ובהן נמדדים רעשים וזעזועים מעבודות בנייה, הריסה וסלילה של נתיבים חדשים בסמוך לבתי מגורים.
העבודה כוללת חוות דעת על רעשי תחבורה מול העירייה, חוות דעת מומחה להגנה על עיתון מתביעת דיבה וחיזויי רעש לבנין על דרכים ראשיות בגין  כבישים מהירים בתוך ערים.
כמו כן מתבצעות מדידות של רעידות ורעשי מכונות ומתקני מיזוג אוויר, הכוללות חוות דעת של מומחה, אשר הותקנו ליד מבני מגורים ומשרדים וגורמים למטרד והפרעה לסביבה.
בנוסף מתבצעות חוות דעת והופעות בבתי המשפט על סמך המדידות.

זמני הדהוד מדודים ע"י מערכות ממוחשבות
1. תכנון לאיכות אקוסטית באולמות, בבתי כנסת, באולמי הרצאות, בכיתות בבתי ספר ובכל חלל שבו נדרש יעוץ   לאיכות השמיעה והדיבור.
2. לשימוש בחישובים להפחתת רעשים בחללים- במפעלים, בוילות
- זמני הדהוד בתחומי התדירויות השונים.


"פאבים" מועדונים דיסקוטקים

מאות יעוצים אקוסטיים ל"פאבים" דיסקוטקים ומועדונים למיניהם, למניעת רעש למגורים סמוכים.

מאות חוות דעת לרישוי לאיכות הסביבה ל"פאבים" מועדונים דיסקוטקים.

zmanei-hidhud-medudim

3.   תמונה מוגדלת של זמן הדהוד – רואים את מהלכי גל הקול עד דעיכתו ורואים בכחול את התחום שהמערכת הממוחשבת לוקחת לחישוביה.

4.   32 פסי תדירות של 1/3 אוקטבה.

zmanei-hidhud-medudim1

5. רשימת זמני הדהוד ממדידה.

zmanei-hidhud-medudim2

כתובת ה-E-mail שלנו היא: sheket10@gmail.com