betHolimEmek

יעוץ אקוסטי למבני ציבור - בית חולים העמק - עפולה -מבנה אשפוז

 

בתי חולים

מיון כללי חדש, מרפאה לבריאות השד.

אדריכל ראשי של קופת חולים הכללית מר איתן נוב
ייעוץ לשקט ממערכות מכאניות.
ייעוץ לשקט ממיזוג אויר.

בית חולים העמק, עפולה

בנין האשפוז החדש.בית חולים השרון קופת חולים הכללית
ייעוץ אקוסטי למבנה החדש של מרפאות חוץ.

בית חולים "השרון" פתח תקוה


קופת חולים הכללית: בית חולים הרצפלד גדרה

בית החולים גהה – מרפאה למבוגרים

ייעוץ להשקטת רעשים מסוגים שונים ובמקומות שונים.קופת חולים הכללית; "לוד-סנטר" מבנה משרדים רב-קומות
הפחתת רעשי צנרת.קופת חולים מכבי

ייעוץ למספר מרפאות ברחבי הארץ.בתי אבות


משען, בית אבות, נאות אפקה

הפחתת רעשי מערכות מיזוג האויר.משען, בית אבות בית ברודצקי
אולם מופעים ראשי
ייעוץ לאיכות הקול לשמיעה טובה מהבמה ולשקט מהסביבה.
הפחתת רעש ממערכות מיזוג.
הפחתת רעש מהאולם לדירות הקשישים.
קומה חדשה בשיא הבניין
הבטחת שקט ממערכות מיזוג האויר.
הבטחת שקט בתוך הדירות מהתחבורה בסביבה.
הבטחת שקט בדירות ובמבנים סמוכים, ממערכות המיזוג המרכזיות שעל גג הבניין.

בית חולים "סורוקה" באר-שבע

כתובת ה- E-mail שלנו היא: sheket10@gmail.com