garden

יעוץ להפחתת רעשי גני אירועים פתוחים- גני פאר עפולה

גדרה – גן אירועים "הטירה"

ייעוץ לשילוב מערכת הגברה ומסכים מעל לבריכה פתוחה ליד מגורים.קיבוץ געש

ייעוץ לשילוב מערכת ההגברה ומסכים מעל לגן אירועים פתוח הכולל מוסיקה ממערכות הגברה.

גן טרופי ב"אולמי אופיר", ראש העין 

ייעוץ אקוסטי להפחתת רעש למגורים באזור.אולם אירועים "שמיים כחולים" רחובות – 2003

 

ייעוץ להבטחת שקט מהאולם למגורים באזור.

הכנת חוות דעת להגשה ל"איכות הסביבה" בעירית רחובות  ובאיגוד ערים דרום יהודה, לאישור בנייה של האולם.
ייעוץ להפחתת רעש לאזור הפתוח של האתר, מרעשי קטרי רכבת  (המסילה עוברת בצמוד למגרש, בקירבה של כ-10 מטר, ובגובה של כ-6 מטר מעליו).

השקט נדרש לצורך קיום חופות בשטח הפתוח.אולם אירועים "רגעים" בעפולה וגן אירועים פתוח בצמוד
ייעוץ לשיפור האיכות האקוסטית הפנימית, שהביא לשמיעה טובה יותר של מוסיקה ודיבור.
ייעוץ להבטחת שקט הדדי בין גן האירועים הפתוח, הצמוד לאולם הממוקם במבנה החדש.
ייעוץ להבטחת שקט למגורים במרחק של 250 מטר מגן האירועים הפתוח ומהאולם.
ייעוץ להבטחת שקט למגורים בקיבוץ מרחביה ממזרח, מהמוסיקה בגן האירועים.
אולם אירועים בית מאמריקה שד' שאול המלך תל אביב
ייעוץ אקוסטי לבניית קיר מיוחד לבידוד רעש קיצוני בין אולם האירועים (השוכן במפלס תת קרקעי,) עם מערכת הגברה חזקה, המשמיעה מוסיקת "דיסקו" לבין אגף משרדים חדש.

גובה הקיר כ-6.00 מטר ואורכו כ- 25 מטר.קיבוץ נגבה, בנין דיסקוטק ומשרד מרכז הבנייה

בידוד למניעת רעש לשכונת מגורים סמוכה.

כתובת ה- E-mail שלנו היא: sheket10@gmail.com