kneset

יעוץ אקוסטי לבתי כנסת ומדרש - איכות הקול ומובנות דיבור באולמי תפילה 2

 

חברת "שקט", היתה מעורבת בפרוייקטים רבים של מתן ייעוץ סביבתי ואקוסטי במספר בתי כנסת ברחבי הארץ.

בית הכנסת הגדול בגבעת שמואל

בשנת 2003, עסקנו בייעוץ בנושאי רעש בבית הכנסת הגדול בגבעת שמואל, בו מצוי אולם המשרת כ-700 מתפללים ובנוסף גלריה המשמשת לעזרת נשים. גובהו של האולם הינו 6 מטר.

הנושאים בהם התמקדנו בפרויקט זה, עסקו באיכות הקול של החזן ובתמיכה בעצמתו. בנוסף, התמקדנו במניעת רעש ממערכות מיזוג האויר, למגורים הסמוכים, שנבע ממערכות המיזוג שעל הגג.
בקשת הלקוח היתה לחסוך התקנת תקרה אקוסטית לגג השטוח, בשטח של 700 מ"ר.
הצלחנו לעמוד ביעדים ולהשיג את האפקט ע"י תכנון מדוקדק וממוחשב, כך שנוסף אלמנט מחזיר-קול בגובה, במידות ובזווית המתאימה.


בית הכנסת "שמעון הצדיק" ירושלים
בפרויקט זה עסקנו במתן ייעוץ אקוסטי לאיכות הקול, לשמיעה טובה של החזן ולשקט סביבתי מהקהל ומהסביבה.
בית כנסת ביישוב "מבוא חורון"  יו"ש
עסקנו במתן ייעוץ אקוסטי לאיכות הקול, לשמיעה טובה של החזן ולשקט סביבתי מהקהל ומהסביבה.בית הכנסת "מעיין" בבאר שבע
בפרוייקט זה עסקנו במתן ייעוץ אקוסטי לאיכות הקול, לשמיעה טובה של החזן ולשקט סביבתי מהקהל. בנוסף התמקדנו בנושאים של יצירת שקט מרעשי הסביבה וממערכות מיזוג האויר.

בית הכנסת "גבעת סביון"

הייעוץ בבית כנסת זה עסק באיכות אקוסטית פנימית ורעשי מיזוג אויר.

בית הכנסת "גני תקווה"
בפרויקט זה התמקדנו באיכות אקוסטית פנימית ורעשי מיזוג אויר.

כתובת ה- E-mail שלנו היא: sheket10@gmail.com